Tym potencjałem są nowe dane wywiadu USA na temat rosyjskiej nuklearnej broni antysatelitarnej President Joe Biden’s national security adviser and leading lawmakers on Capitol Hill […]