Inni używają innych określeń w stosunku do tego osobnika: