Lotnisko Rzeszów-Jasionka zostało przejściem granicznym, gdzie będą mogły być wwożone w granice Polski materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe

Tako rzecze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych

https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/989/ogl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *