Rosyjska “Prawda” zachwyca się wygraną w walce elektronicznej nad bałtyckim niebem

Rosyjska obrona powietrzna ma chyba całkiem nieźle przećwiczone ataki na elektronikę samolotów stealth z USA:

“Zniknął i pojawił się ponownie. Włoski pilot F-35 odmówił lotu po spotkaniu z rosyjskim asem przestworzy nad Bałtykiem”

“Włoski pilot F-35 odmówił lotu po tym, jak spotkał asa przestworzy z Rosji za sterami Su-30 na niebie nad Bałtykiem. Urzędnik NATO przyznał później, że był przerażony: rosyjski samolot znikał, a potem pojawiał się ponownie.

Włoski pilot Falco opowiedział o spotkaniu z rosyjskim pilotem podczas rutynowego lotu na niebie nad Bałtykiem. Amerykański F-35, który był kontrolowany przez Włocha, poleciał zbyt blisko granic Rosji, więc wkrótce zobaczył Su-30 gotowego do przechwycenia obok niego, pisze Wojskowa Historia Włoch.”

“Wtedy zaczęło się coś, co naprawdę przestraszyło Falco. Rosyjski myśliwiec zniknął z instrumentów, a następnie pojawił się ponownie w innym miejscu. Włoch kilkakrotnie próbował ponownie uruchomić system powiadomień, ale za każdym razem przestał działać. Najwyraźniej Rosjanin używał interferencji elektronicznej do “celów edukacyjnych”. “Kiedy amerykański sprzęt w końcu zawiódł, Falco próbował oddalić się od Su-30.

Rosyjski samolot znów zniknął z pola widzenia. Falco zdecydował, że niebezpieczeństwo minęło, ale potem znowu pojawiło się “suszenie”. Rosyjski samolot pojawił się znikąd i wzniósł się nad amerykańskim myśliwcem.”

“Falco zauważył, że rosyjski as przestworzy wykonał kilka niebezpiecznych kombinacji, nadleciał z tyłu i nagle pojawił się z martwego pola, zmuszając Włocha do zmiany kursu w panice. Żołnierz NATO przygotowywał się już do bitwy powietrznej, ale potem ponownie odkrył, że Su-30 zniknął.

Po powrocie do bazy Falco stwierdził, że po stresie, którego doświadczył, nie chciał już latać. Przyznał też, że nie spodziewał się takiej zwrotności i prędkości od samolotu, który uważał za nieco zmodernizowaną starą sowiecką technologię. Okazało się, że jest znacznie bardziej zwinny niż osławione amerykańskie myśliwce, a system walki elektronicznej sprawia, że sprzęt NATO jest praktycznie bezbronny.

Należy zauważyć, że lotnictwo i wojna elektroniczna są jedną z najpotężniejszych stron rosyjskiego wojska. Pomimo faktu, że wiele krajów kupuje amerykańskie myśliwce, wierząc w reklamę, w rzeczywistości ta technika jest pod wieloma względami gorsza od swoich rosyjskich odpowiedników.”

He disappeared and reappeared. Italian F-35 pilot refused to fly after meeting with Russian ace over the Baltic

He disappeared and reappeared. Italian F-35 pilot refused to fly after meeting with Russian ace over the Baltic

The Italian pilot of the F-35 refused to fly after he met an ace from Russia at the controls of the Su-30 in the sky over the Baltic Sea. The NATO official later admitted that he was horrified: the Russian plane was disappearing, then reappearing.

Italian pilot Falco told about meeting with a Russian pilot during a routine flight in the sky over the Baltic Sea. The American F-35, which was controlled by an Italian, flew too close to the borders of Russia, so soon he saw a Su-30 raised to intercept next to him, writes Military history of Italy.

Olga Sokolova, Olga Sokolova/Global Look Press

Then something began that really scared Falco. The Russian fighter then disappeared from the instruments, then reappeared in another place. The Italian tried to restart the notification system several times, but it stopped working each time. Apparently, the Russian used electronic warfare for “educational purposes.” When the American equipment finally failed, Falco tried to take the F-35 aside – away from the Su-30.

The Russian plane disappeared from sight again. Falco decided that the danger was over, but then the “drying” appeared again. A Russian plane appeared out of nowhere and rose above an American fighter jet.

Olga Sokolova, Olga Sokolova/Global Look Press

Falco noted that the Russian ace made several dangerous combinations – he came from behind and suddenly appeared from the blind spot, forcing the Italian to change course in a panic. The NATO soldier was already preparing for an air battle, but then he again discovered that the Su-30 had disappeared.

Back at the base, Falco stated that after the stress he had experienced, he no longer wanted to fly. He also admitted that he did not expect such maneuverability and speed from the aircraft, which he considered to be slightly modernized old Soviet technology. It turned out that it is much more nimble than the vaunted American fighters, and the electronic warfare system makes NATO equipment practically defenseless.

It should be noted that aviation and electronic warfare are one of the most powerful sides of the Russian military. Despite the fact that many countries buy American fighters, believing in advertising, in fact this technique is in many ways inferior to its Russian counterparts.

https://pravda-en.com/world/2024/06/08/564470.html

F-35 to krowa, która nie jest ani dobrym bombowcem, ani dobrym myśliwcem:

więc włoski pilot powinien przesiąść się na prawdziwy myśliwiec, a nie latać czymś, co go z marnym skutkiem tylko imituje.

A może Rosjanie, podobnie jak Chińczycy, mają coś wspólnego z technologią plazmową do ukrywania swoich myśliwców:

How does this technology work?

The idea is to create a layer of plasma around the aircraft that can absorb or deflect radar waves, making the aircraft less visible to radar detection systems.

While the concept of plasma stealth technology has been studied and researched for decades, practical implementation and its effectiveness remain subjects of ongoing debate and research within the defense community. 

Some challenges include the energy requirements for sustaining the plasma, controlling its density and distribution, and ensuring compatibility with the aircraft’s overall design and functionality.

In traditional stealth aircraft, such as the F-22 Raptor or the B-2 Spirit, radar-absorbent materials and special shaping are used to minimize radar reflection. 

However, the plasma stealth technology takes a different approach by using a cloud of ionized gas to achieve similar stealth characteristics.

Tan Chang, a scientist working on the project, highlighted in a published paper that the new technology offers several benefits, such as a straightforward design, adjustable power range, and high plasma density. 

Tan and his colleagues from the Plasma Technology Centre of the Xian Aerospace Propulsion Institute, China’s major aerospace defense contractor, suggest that this innovative solution could soon be applied to different military aircraft to meet China’s increasing need for advanced military capabilities.

Tan’s team has tested two types of plasma stealth devices. One coats radar-prone areas with a radioactive isotope, emitting rays to ionize the air and create a dense plasma layer scattering radar signals. 

The other uses high-frequency electricity to ionize the gas outside the aircraft, forming a plasma region. “Both methods have been flight-tested and proven successful,” wrote Tan’s team.

Tan’s team has devised a device using electron beam discharge to generate large areas of confined plasma, a method revealed to the public for the first time, said the SCMP report.

Unlike other methods like closed radio frequency plasma discharge devices, this approach separates the plasma from the generator, allowing more flexibility in designing cavities to suit different aircraft structures.

The team noted that plasma generated by electron beams offers better adjustability, energy efficiency, reduced power requirements, and lighter weight, making it suitable for practical use. Ground tests of prototypes have shown the feasibility of their design.

“We expect this technology to be implemented in China soon,” added Tan and his colleagues.

https://interestingengineering.com/innovation/chinas-latest-stealth-tech-promises-invisible-fighter-jets-says-report

i dlatego mają w głębokim poważaniu montowanie w nich silników 5G?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *