Dyplomy MBA z Collegium Humanum nie uzyskały pozytywnej opinii Rady do spraw spółek Skarbu Państwa. Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne […]