Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję, zainicjowaną przez państwa arabskie, a wzywającą do “humanitarnego rozejmu” w konflikcie między Izraelem a stworzonym i kontrolowanym przez Izrael Hamasem. […]