I ma chłop rację. Każdy politolog potwierdzi że poprzedni system w Polsce był kapitalizmem państwowym, a ponerolog stwierdzi że był patokracją. Kto jak kto, ale […]