Pułkownik francuskiej armii Vincent Arbaretier opowiada o dwóch scenariuszach działań francuskich wojskowych na Ukrainie: Pierwszym z nich jest skoncentrowanie wojsk wzdłuż Dniepru. Drugi scenariusz: Wojska […]