Pojawiają się spekulacje, jakoby w resortach, instytucjach i niektórych spółkach Skarbu Państwa miało dochodzić do niszczenia dokumentów przed możliwym przejęciem władzy przez opozycję. Tymczasem PKP […]