Niepokojąco – zwłaszcza w kontekście przyjętych przez Niemcy celów klimatycznych – prezentują się też dane dotyczące średniej emisji CO2 z rur wydechowych nowo zarejestrowanych pojazdów. […]