Klimat ze zdjęcia bardzo zbliżony do tego reklamującego jeden z filmów Oats Studios na youtube, który też nawiązuje do eksterminacji ludzkości: