Złapana na gorącym uczynku udaje głupiego i manipuluje interweniującymi Jeszcze więcej ukraińskiej wdzięczności: