Vuvic: “Teraz jest mowa o wprowadzeniu zachodnich żołnierzy na Ukrainę. Niektórzy mówią że to się nie zdarzy, ale to się zadrzy.”