Gołąbek pokoju stara się odwrócić uwagę opinii publicznej od zaplanowanego przez niego ludobójstwa w Rafah?