Krajowy Plan Odbudowy zakłada że do końca 2026 roku każdy właściciel samochodu spalinowego zapłaci podatek w wys. min. 500 zł

czyli wdrażanie eko-ściemy/NWO w praktyce

Krajowy Plan Odbudowy – co to takiego?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, w którego skład wchodzą 54 inwestycje oraz 48 reform. W ramach programu polska otrzyma 158,5 mld zł (106,9 mln złotych dotacji oraz 51,6 mld zł pożyczki). Program zakłada przeznaczenie budżetu na inwestycje poświęcone ochronie klimatu, a także transformację cyfrową w ramach europejskiego programu transformacji. Warto dodać, że Plan Odbudowy składa się z Programów realizowanych w ramach kilku obszarów aktywności jak odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, poprawa efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia, a także projekty wspierające zieloną i inteligentną mobilność. Każdy z nich zawiera tzw. kamienie milowe oraz wskaźniki.


Czym są Kamienie milowe?

Kamienie milowe stanowią obowiązkowy punkt do wdrożenia w ramach realizacji konkretnego planu. Niewdrożenie któregoś z nich skutkuje zablokowaniem funduszy.

KPO obejmuje reformy i inwestycje, które zakończą się 31 sierpnia 2026 roku.

Zakładanym efektem wdrożenia Kamieni milowych w ramach ekologicznego transportu ma być:

1 738 zero- i niskoemisyjnych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego
478 km zmodernizowanych linii kolejowych
183 sztuki nowego taboru kolejowego (regionalnego i dalekobieżnego)
90 km nowych obwodnic
110 nowych tramwajów
305 zlikwidowanych miejsc niebezpiecznych (tzw. czarnych punktów)

Krajowy Plan Odbudowy a opodatkowanie samochodów spalinowych

Choć polski rząd jeszcze do niedawna zaprzeczał, że w ramach EU KPO (Krajowy Plan Odbudowy) wprowadzi jakiekolwiek dodatkowe podatki, podpisał 25 listopada 2022 roku porozumienie EU, w którym jednym z Kamieni milowych, koniecznych do spełnienia w związku z pozyskaniem funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest wprowadzenie obowiązkowych podatków związanych z transportem spalinowym. www.superauto.pl

Czym jest podatek od aut spalinowych?

Podatek od aut spalinowych to obowiązkowa opłata związana z posiadaniem pojazdu spalinowego (benzynowego oraz diesla), regulowana w dwóch daninach: jednorazowo w ramach rejestracji samochodu, później w formie rocznej opłaty za posiadanie własności. Według zapisów w KPO podatek od aut spalinowych ma obowiązywać w pełni od 2026 roku, a jego wysokość będzie większa w przypadku starszych samochodów.

Podatek od samochodów spalinowych 2024

Regulacja podatkowa ma uderzyć w rynek starych samochodów, które nie spełniają minimalnych norm spalin i zniechęcić kupujących do ich zakupu. Oczywiście w ustawie przewidziano zapisy zwalniające z podlegania opodatkowaniu i dotyczą one np. pojazdów wojskowych czy zabytkowych.

Opłata za samochód spalinowy. Jak będzie w Polsce?

Biorąc pod uwagę projektu ustawy, jaką przygotowuje Sejm (treść projektu ustawy związanej z opodatkowaniem samochodów spalinowych dołączamy poniżej), najbliżej nam do modelu bułgarskiego. Wiadomo, że podatek podstawowy będzie wynosił 500 zł. Na ostateczną wysokość podatku będą miały wpływ: pojemność skokowa silnika oraz spełniana przez samochód norma emisji spalin Euro według wskaźnika.

W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące ulg związanych z samochodami sprowadzonymi, wcześniej zarejestrowanymi poza granicami kraju czy dodatkowe wzory w przypadku samochodów, które zostały wyprodukowane na przełomie obowiązujących norm emisji.
Ile będzie wynosił podatek od aut spalinowych? Wzór

Art. 7. Podstawą do obliczenia podatku jest pojemność skokowa silnika z uwzględnieniem normy EURO, którą spełnia ten silnik, lub braku tej normy.

Art. 8. 1. Podatek oblicza się według następującego wzoru:

S = cc2 * euro * stawka

gdzie:

  S – kwota podatku wyrażona w polskich złotych,
  cc – pojemność skokowa silnika wyrażona w litrach, do jednego miejsca po przecinku, zaokrąglając w dół dla wartości poniżej 5 i w górę dla wartości równej lub większej 5,
  euro – wartość normy EURO, o której mowa w art. 10,
  stawka – stawka podatku, o której mowa w art. 9.

2. Kwota podatku, ustalona na podstawie ust. 1, ulega pomniejszeniu dla samochodów zarejestrowanych wcześniej poza terytorium kraju:

1) dla których nie została określona norma EURO lub niespełniających norm EURO lub spełniających normę EURO 1, EURO 2, EURO 3, zgodnie ze wzorem:

  Ss = 0,952 * 0,97 * 0,99n-3 * S, lub
  Ss = 0,95 * S – dla samochodów o dacie pierwszej rejestracji grudzień 2005 r. dla normy EURO 3, grudzień 1999 r. dla normy EURO 2, grudzień 1995 r. dla normy EURO 1 i grudzień 1991 r. dla braku spełnienia lub nieokreślenia normy EURO, lub
  Ss = 0,952 * S – dla samochodów o dacie pierwszej rejestracji listopad 2005 r. dla normy EURO 3, listopad 1999 r. dla normy EURO 2, listopad 1995 r. dla normy EURO 1 i listopad 1991 r. dla braku spełnienia lub nieokreślenia normy EURO, lub
  Ss = 0,952 * 0,97 * S – dla samochodów o dacie pierwszej rejestracji październik 2005 r. dla normy EURO 3, październik 1999 r. dla normy EURO 2, październik 1995 r. dla normy EURO 1 i październik 1991 r. dla braku spełnienia lub nieokreślenia normy EURO,

gdzie:

  Ss – kwota podatku po pomniejszeniu,
  S – kwota podatku obliczona na podstawie ust. 1,
  n – liczba miesięcy od daty pierwszej rejestracji do:
  - 1 stycznia 2006 r. dla normy emisji EURO 3,
  - 1 stycznia 2000 r. dla normy emisji EURO 2,
  - 1 stycznia 1996 r. dla normy emisji EURO 1,
  - 1 stycznia 1992 r. dla braku określenia normy lub braku spełniania normy EURO;

2) spełniających normę EURO 4 lub wyższą, zgodnie ze wzorem:

  Ss = 0,952 * 0,97 * 0,99m-3 * S, lub
  Ss = 0,95 * S – dla samochodów spełniających normę EURO 4 lub wyższą rejestrowanych na terytorium kraju 1 miesiąc po pierwszej rejestracji, lub
  Ss = 0,952 * S – dla samochodów spełniających normę EURO 4 lub wyższą rejestrowanych na terytorium kraju 2 miesiące po pierwszej rejestracji, lub
  Ss = 0,952 * 0,97 * S – dla samochodów spełniających normę EURO 4 lub wyższą rejestrowanych na terytorium kraju 3 miesiące po pierwszej rejestracji,

gdzie:

  Ss – kwota podatku po pomniejszeniu,
  S – kwota podatku obliczona na podstawie ust. 1,
  m – liczba miesięcy od daty pierwszej rejestracji do dnia rejestracji na terytorium kraju.

3. W przypadku obliczeń, o których mowa w ust. 2, za pierwszy miesiąc obliczeń uznaje się miesiąc, w którym nastąpiła data pierwszej rejestracji.

4. W przypadku braku możliwości określenia daty pierwszej rejestracji w odniesieniu do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się datę 30 czerwca roku, w którym pojazd został wyprodukowany.

Art. 9. 1. Stawka podatku wynosi 500 zł.
https://www.superauto.pl/artykuly/podatek-od-samochodow-spalinowych-2024-2026

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *