Polska zawiesza obowiązywanie Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych

Duda podpisał ustawę z 7 marca 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r.

Podpisanie ustawy oznacza wyrażenie zgody przez prezydenta na zmianę zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie.

Jaki cel miał Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie?

Celem Traktatu była redukcja istniejącego w momencie jego zawierania ofensywnego uzbrojenia konwencjonalnego, posiadanego z jednej strony przez państwa NATO, a z drugiej — przez państwa byłego Układu Warszawskiego (Polska, w momencie podpisywania Traktatu, była  w tej drugiej grupie).

Traktat stanowił też, że po redukcji ofensywne uzbrojenie konwencjonalne będzie utrzymywane na określonym poziomie.

Zapisy Traktatu dotyczyły czołgów bojowych, bojowych wozów opancerzonych, artylerii, samolotów bojowych i śmigłowców uderzeniowych – Traktat zawierał zapisy o maksymalnym pułapie posiadanego przez jego strony uzbrojenia tego typu.

W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Traktatu państwa-strony zostały zobowiązane do notyfikowania i wymiany informacji o stanie swojego uzbrojenia. Przyznano im ponadto prawo do przeprowadzania inspekcji z jednoczesnym obowiązkiem ich przyjmowania w strefie stosowania Traktatu, czyli na obszarze podległym jurysdykcji państw-stron.

Obecnie stronami traktatu jest 29 państw, oprócz większości państw członkowskich NATO również Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia i Ukraina.

https://www.rp.pl/dyplomacja/art40088641-jest-podpis-andrzeja-dudy-polska-zawiesza-obowiazywanie-traktatu-o-konwencjonalnych-silach-zbrojnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *