Za mało danych by nazwać go psychopatą, ale jego deficyty dostrzegają nawet zwykli zjadacze chleba. Chyba nie pomylę się jeśli zaryzykuję stwierdzenie, że wśród zafascynowanych […]