91 krajów było za przyjęciem rezolucji. 8 krajów wliczając w to USA i UK było przeciwnych. 62 kraje wstrzymały się od głosu. Ciekawe czy terrorystyczne […]