“Informuję, że Dowódca Garnizonu W-wa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej uchylił polecenie, które zobowiązywało żołnierzy w podległych jednostkach do czerpania wiedzy tylko z mediów […]