“Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny wezwało swoich obywateli, aby nie podróżowali do Moskwy, i poradziło tym, którzy byli już w stolicy Rosji, aby […]