Elon Musk ostrzega: lunatykujemy w kierunku III wojny światowej

Musk powiedział że świat zmierza do III wojny światowej nie tylko z powodu konfliktu na linii Izrael-Hamas, ale uważa że cała ludzka populacja może być nią ogarnięta. Musk wezwał reżim z USA do działań prowadzących do uspokojenia sytuacji na Ukrainie oraz “nawiązania normalnych relacji z Rosją”.

Ostrzega, że jeżeli wojna wejdzie na poziom globalny, świat doświadczy wojny totalnej.

Tesla CEO Elon Musk said that not only is the US sleepwalking its way into World War 3 because of the Israel-Hamas conflict, but the entire human civilisation itself may be at stake. Musk called for the US to work out a way to maintain peace with Ukraine and ‘resume normal relations with Russia’.

In a Twitter Space  –– or are they calling it an X Space now? –– about the devastating Isread-Hamas war, hosted by David Sacks, with Elon Musk and Vivek Ramaswamy on the panel, the SpaceX CEO said that the United States of America is sleepwalking its way into World War 3. He said that due to the ongoing war, the “civilisation itself may be at stake”. Musk warns that if a fight does break out on a global level, a “massive battle” should be expected.

https://www.msn.com/en-in/news/world/elon-musk-issues-fresh-warning-says-we-are-sleepwalking-our-way-into-world-war-3/ar-AA1iKJKx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *