Słowo na niedzielę: wg Jezuity Marko Rupnika “stosunek w trójkącie nawiązuje do świętej Trójcy”

Były jezuita Marko Rupnik miał wykorzystywać seksualnie zakonnice. — Zabierał mnie na seanse pornograficzne. Mówił, że muszę brać w nich udział i spełniać jego zachcianki, bo inaczej nie rozwinę się duchowo — opisała w środę siostra Gloria Branciani, cytowana przez AFP.

— Brałam udział w trójkątach, bo mówił, że to nawiązanie do świętej Trójcy — podkreśliła zakonnica na konferencji w Rzymie. — Byłyśmy młode, ale nasze ideały były wykorzystywane — dodała Branciani.

69-letni Marko Rupnik jest oskarżony o wykorzystywanie seksualne ponad 20 kobiet w ciągu 30 lat. Były ksiądz został formalnie ekskomunikowany przez Watykan w 2020 r., ale przywrócono go do stanu duchowego po odbyciu pokuty.

W czerwcu 2020 r. papież Franciszek ostatecznie wyrzucił go jednak z zakonu jezuitów. W październiku tego samego roku głowa Stolicy Apostolskiej uchyliła przedawnienie przestępstw seksualnych, otwierając tym samym drogę do potencjalnego postępowania dyscyplinarnego.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/skandal-seksualny-w-watykanie-znany-ksiadz-mial-wykorzystywac-zakonnice/kx6h50k

Ciekawa interpretacja symbolu używanego przez mafię z Watykanu, ale istnieją też inne:

Podczas następnego spotkania stawialiśmy bardzo dużo pytań, które głównie dotyczyły wpływów różnych światów i problemu, dlaczego oddziaływanie  Absolutu do nas nie dociera. – Zanim zajmiemy się tymi wpływami – zaczął G. – oraz prawami transformacji Jedności w Wielość, musimy najpierw zbadać podstawowe prawo, które kształtuje wszystkie zjawiska w całej różnorodności lub też jedności wszystkich wszechświatów.

Jest to “Prawo Trzech”, czyli prawo Trzech Zasad lub Trzech Sił. Polega ono na tym, że każde zjawisko, które zachodzi na jakkolwiek skalę w jakimkolwiek świecie – od zjawiska molekularnego po kosmiczne – jest wynikiem kombinacji lub spotkania się trzech różnych i przeciwstawnych sił. Myśl współczesna zdaje sobie sprawę z istnienia dwóch sił i z konieczności istnienia tych dwóch sił dla powstania samego zjawiska: siła i opór, dodatni i ujemny magnetyzm, dodatnia i ujemna elektryczność, męskie i żeńskie komórki, itd. Tymczasem nawet te dwie siły nie zawsze i nie wszędzie są dostrzegane. Nigdy nie poruszono jednak kwestii istnienia trzeciej siły lub – jeśli ją poruszono – bardzo niewiele można było na ten temat usłyszeć.Zgodnie z rzeczywistym i dokładnym poznaniem, jedna lub dwie siły nie mogą nigdy wywołać zjawiska. Konieczna jest obecność trzeciej siły, bo tylko z pomocy trzeciej siły dwie pierwsze mogą wywołać to, co w dowolnej sferze można nazwać zjawiskiem.Nauczanie o trzech siłach znajduje się u źródeł wszystkich pradawnych systemów. Pierwszą siłę można nazwać czynną lub dodatnią, drugą bierną lub ujemną; trzecią – neutralizującą. Ale są to jedynie nazwy, bo w rzeczywistości wszystkie trzy siły są jednakowo czynne i ujawniają się jako czynne, bierne i neutralizujące tylko w miejscu wzajemnego spotkania, to znaczy tylko we wzajemnej relacji w danym momencie. Pierwsze dwie siły są dla człowieka mniej więcej zrozumiałe, trzecią można czasami odkryć w punkcie przyłożenia sił, albo też w “medium” lub w “rezultacie”. Ale mówiąc ogólnie, trudno jest bezpośrednio zaobserwować i zrozumieć trzecią siłę. Przyczynę tego można znaleźć w czynnościowych ograniczeniach zwykłej ludzkiej działalności psychologicznej i w podstawowych kategoriach naszego postrzegania świata zjawisk, a więc w naszym, wynikającym z tych ograniczeń, sposobie doznawania przestrzeni i czasu. Ludzie tylko na tyle są w stanie bezpośrednio postrzegać i obserwować trzecią siłę, na ile są w stanie postrzegać “czwarty wymiar”.Jednakże poprzez poznawanie samego siebie, poznawanie przejawów swojego myślenia, swojej świadomości, swojej działalności, swoich nawyków, swoich pragnień, itd., człowiek może nauczyć się obserwować i widzieć w sobie działanie trzech sił. Przypuśćmy, że człowiek chce pracować nad sobą po to, by zmienić pewne swoje cechy, by osiągnąć wyższy poziom bycia. Jego pragnienie,  jego zapał, jest siłą pozytywną. Inercja całego jego nawykowego życia psychicznego, która przeciwstawia się jego zapałowi, będzie bierną czy też negatywną siłą. Te dwie siły albo nawzajem się zrównoważą, albo też jedna całkowicie pokona drugą ale jednocześnie sama stanie się zbyt słaba, by podjąć dalsze działania. Zatem dwie siły będą jakby krążyły dokoła siebie, pochłaniając się nawzajem i nie dając żadnego wyniku. To może trwać przez całe życie.

Człowiek może mieć chęć i zapał, ale cały jego zapał może pochłonąć pokonywanie nawykowej inercji życia, tak że nic nie zostanie na cele, ku którym ten zapał powinien być skierowany. I może to się tak ciągnąć aż do czasu, gdy ujawni się trzecia siła, na przykład w postaci nowej wiedzy, od razu pokazując przewagę czy też konieczność pracy nad sobą, i w ten sposób wspierając i wzmacniając zapał. Wtedy zapał, z pomocą trzeciej siły, może pokonać inercję i człowiek stanie się bardziej aktywny w upragnionym kierunku.Przykłady działania trzech sił i momenty wkraczania do akcji trzeciej siły można odnaleźć we wszystkich przejawach naszego życia psychicznego, we wszystkich zjawiskach życia wspólnot ludzkich i w całości potraktowanej ludzkości, jak również we wszystkich zjawiskach otaczającej nas przyrody. Ale na początku wystarczy tylko zrozumieć generalną zasadę: każde zjawisko, o dowolnej wielkości, jest nieuchronnie przejawem trzech sił; jedna albo dwie siły nie mogą wywołać zjawiska; i jeśli gdziekolwiek zaobserwujemy zastój lub nie kończące się wahanie w jednym i tym samym miejscu, to możemy powiedzieć, że w danym miejscu brakuje trzeciej siły. Próbując to zrozumieć, trzeba  jednocześnie pamiętać, że nie możemy obserwować zjawiska jako manifestacji trzech sił, ponieważ nie możemy obserwować świata obiektywnego w naszych subiektywnych stanach świadomości. I w tym subiektywnie obserwowanym świecie zjawisk dostrzegamy w zjawiskach tylko manifestację jednej albo dwóch sił. Gdybyśmy potrafili w każdym działaniu dostrzec manifestację trzech sił, to widzielibyśmy wtedy świat takim, jaki on jest (rzeczy same w sobie). Tylko trzeba tutaj pamiętać o tym, że zjawisko, które wydaje się proste, może okazać się bardzo skomplikowane, to znaczy może być bardzo złożoną kombinacją trójek.  Ale ponieważ wiemy o tym, że nie możemy obserwować świata takim, jaki jest, powinno to pomóc nam zrozumieć, dlaczego nie możemy dostrzegać trzeciej siły. Trzecia siła jest właściwością rzeczywistego świata. Subiektywny czy też zjawiskowy świat naszej obserwacji jest tylko względnie rzeczywisty, a w każdym razie nie jest on kompletny.Wracając do świata, w którym żyjemy, możemy teraz powiedzieć, że w  Absolucie – jak we wszystkim innym – aktywne są trzy siły: czynna, bierna i neutralizująca. Ale ponieważ z samej swej natury wszystko w Absolucie stanowi  jedną całość, to trzy siły także stanowią jedną całość. Ponadto, tworząc jedną niezależną całość, trzy siły mają pełną i niezależną wolę, pełną świadomość, pełne zrozumienie siebie i wszystkiego, co robią.Idea jedności trzech sił w Absolucie tworzy podstawę wielu pradawnych nauk: konsubstancjonalna i niepodzielna Trójca; Trimurti: Brahma-Wisznu -Siwa, itd.Trzy siły Absolutu, stanowiące jedną całość, rozdzielają się i łączą zgodnie z własną wola i same o tym decydując, a w miejscu ich połączenia powstają zjawiska czy też “światy”. Owe “światy” – stworzone przez wolę Absolutu – są we wszystkim, co dotyczy ich własnego istnienia całkowicie uzależnione od tej woli.

W każdym z tych światów działają trzy siły. Ale ponieważ teraz każdy z tych światów nie jest całością, lecz tylko częścią, zatem trzy działające w nich siły nie tworzą jednej całości. Mamy teraz do czynienia z trzema wolami, trzema świadomościami, trzema jednościami. Każda z trzech sił zawiera w sobie możliwość wszystkich trzech sił, ale w miejscu spotkania się trzech sił każda z nich manifestuje tylko jedną zasadę – czynną, bierną albo neutralizującą. Trzy siły tworzą wspólnie trójcę, która wywołuje nowe zjawiska. Ale jest to inna trójca, nie ta sama, która znajdowała się w Absolucie, gdzie trzy siły tworzyły niepodzielną całość i miały jedną wspólną wolę i jedną świadomość. W światach drugiego rzędu trzy siły są już podzielone i miejsca ich spotkań mają już inny charakter. W Absolucie chwila i punkt ich spotkania są zdeterminowane przez ich jedną wolę. W światach drugiego rzędu, gdzie nie ma już pojedynczej woli, lecz trzy wole, każdy z omawianych punktów jest zdeterminowany przez odrębną, niezależną od innych wolę; a zatem miejsce spotkania staje się przypadkowe albo mechaniczne. Wola Absolutu tworzy światy drugiego rzędu i rządzi nimi, ale nie rządzi ich pracą twórczą, w której pojawia się element mechaniczny.Wyobraźmy sobie Absolut jako okrąg, a w nim inne okręgi, światy drugiego rzędu. Weźmy jeden z tych okręgów. Absolut jest oznaczony numerem 1, ponieważ trzy siły w Absolucie stanowią jedną całość. Małe okręgi oznaczymy numerem 3, ponieważ w świecie drugiego rzędu trzy siły są już podzielone.W każdym ze światów drugiego rzędu te trzy podzielone siły, spotykając się w nich, tworzą nowe światy, światy trzeciego rzędu. Weźmy jeden z tych światów. Światy trzeciego rzędu, stworzone przez trzy na wpół mechanicznie działające siły, nie zależą już od pojedynczej woli Absolutu, ale od trzech mechanicznych praw. Światy te są tworzone przez trzy siły; i po stworzeniu, manifestują poprzez siebie trzy nowe siły. Zatem w światach trzeciego rzędu będzie działało sześć sił. Na wykresie okrąg trzeciego rzędu oznaczony jest numerem 6 (3 plus 3). W światach tych powstają światy nowego, czwartego rzędu. W światach czwartego rzędu działają trzy siły świata drugiego rzędu, sześć sił świata trzeciego rzędu, i trzy własne siły, razem dwanaście sił. Weźmy jeden z tych światów i oznaczmy go numerem 12 (3 plus 6 plus 3). Będąc podporządkowane większej liczbie praw, światy te znajdują się jeszcze dalej od pojedynczej woli Absolutu i są  jeszcze bardziej mechaniczne. Światy stworzone wewnątrz tych światów będą rządzone przez dwadzieścia cztery siły (3 plus 6 plus 12 plus 3). Światy stworzone wewnątrz tych światów będą rządzone przez czterdzieści osiem sił. Liczba 48 powstała w następujący sposób: trzy siły świata następującego bezpośrednio po Absolucie, sześć przynależących do następnego świata, dwanaście z następnego, dwadzieścia cztery siły kolejnego świata i trzy własne (3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 3) – razem czterdzieści osiem sił. Światy stworzone wewnątrz światów 48 będą rządzone przez dziewięćdziesiąt sześć sił (3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus 3). Światy następnego rzędu, jeśli takie istnieją, będą rządzone przez 192 siły, itd. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeden z wielu światów stworzonych w Absolucie, czyli świat 3, to będzie to świat reprezentujący łączną liczbę światów gwiezdnych podobnych do naszej Drogi Mlecznej. Jeśli weźmiemy świat 6, to będzie to jeden ze światów stworzonych wewnątrz tego świata, mianowicie skupisko gwiazd nazwane przez nas Drogą Mleczną. Świat 12 będzie jednym ze słońc składających się na Drogę Mleczną – naszym Słońcem. Świat 24 będzie światem planetarnym, to znaczy wszystkimi planetami naszego systemu słonecznego. Ziemia będzie światem 48. Świat 96 to Księżyc. Gdyby Księżyc miał satelitę, to byłby to świat 192, itd.Łańcuch światów, którego ogniwami są Absolut, Wszystkie Światy, Wszystkie Słońca, nasze Słońce, planety, Ziemia, Księżyc, tworzy “promień stworzenia”, w którym się znajdujemy. Promień stworzenia jest dla nas “światem” w najszerszym tego słowa znaczeniu. Oczywiście promień stworzenia nie obejmuje świata w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ Absolut daje początek być może nieskończonej liczbie różnych światów, z których każdy rozpoczyna nowy i odrębny promień stworzenia. Ponadto, każdy z tych światów zawiera w sobie pewną liczbę światów reprezentujących dalszy podział promienia, i spośród tych światów wybieramy tylko jeden – naszą Drogę Mleczną; Droga Mleczna składa się z pewnej liczby słońc, ale z tej liczby my wybieramy tylko jedno słońce, to najbliższe nam, od którego bezpośrednio jesteśmy uzależnieni i w zasięgu którego żyjemy, poruszamy się i mamy nasze bycie. Każde inne słońce oznacza nowy podział promienia, ale my nie jesteśmy w stanie badać tych promieni tak,  jak badamy nasz promień, to znaczy promień, w którym jesteśmy umieszczeni. Poza tym w obrębie samego układu słonecznego system planetarny jest nam bliższy niż Słońce, a w świecie planetarnym najbliższa jest nam Ziemia, planeta, na której żyjemy. Nie ma potrzeby, byśmy badali inne planety w taki sposób w  jaki badamy Ziemię. Wystarczy, że potraktujemy je wszystkie łącznie, to znaczy w mniejszej skali niż ta, w jakiej zajmujemy się Ziemią.Liczba sił w każdym ze światów 1, 3, 6, 12, itd., wskazuje na liczbę praw, którym dany świat jest podporządkowany.Im mniej praw istnieje w danym świecie, tym bliżej jest on woli Absolutu; im więcej praw istnieje w danym świecie, tym większa jego mechaniczność, tym dalej znajduje się on od woli Absolutu. My żyjemy w świecie podporządkowanym czterdziestu ośmiu rzędom praw, to znaczy bardzo daleko od woli Absolutu, w bardzo odległym i ciemnym zakątku wszechświata.W ten sposób promień stworzenia pomaga nam określić i zdać sobie sprawę z naszego miejsca w świecie. Ale, jak widzicie, nie doszliśmy jeszcze do pytań dotyczących wpływów. By zrozumieć różnicę pomiędzy wpływami różnych światów, musimy lepiej zrozumieć Prawo Trzech, i następnie jeszcze inne podstawowe prawo – Prawo Siedmiu czy też Prawo Oktaw.

https://www.scribd.com/doc/50329331/P-D-Uspie%C5%84ski-Fragmenty-Nieznanego-Nauczania

A co do edukacyjnej roli pornusów to tych z “dobrą chemią”, na których zarejestrowano jakieś uczucia, jest promil w tym toksycznym szambie kontrolowanym przez psychopatów żydowskich:

Why does a rabbi own PornHub?

Solomon Friedman is the new owner of PornHub. He is a Jewish attorney and rabbi. His private equity firm took over Mindgeek, the umbrella company of virtually every porn site.

He vowed to save PornHub from ruin and make it a better place.

But how?

PornHub is used to post videos where minors are raped by adult men. There’s an endless stream of 14-year-old girls being posted against their will. Besides the obvious evils of pedophilia being posted, the site can only do evil. Whether both parties engage in consensual intercourse or not.

So what did rabbi Friedman mean by making it a place for good?

Before PornHub came under fire for profiting off rape videos, anyone could post a video. Under Friedman’s watch, users are now required to be verified. Seems good right?

What Friedman doesn’t want you to know is that the people starring in the videos aren’t required to be verified. Verification is just a license to continue posting rape and child porn.

Luckily, PornHub hired hundreds of in-house moderators to view the porn before it goes live. But who verifies these moderators? Imagine spending an entire workweek to ”verify” content for PornHub. What kind of person does that?

My guess would be a certain type who isn’t concerned with Christian morals or someone who is aware of the dangers of porn:

  • Brain damage.
  • Eviscerated dopamine receptors.
  • A skewed reality of sexual relations.
  • Social isolation.
  • Emotional numbness.

So nothing will change under Friedman’s new management. It seems like he’s doing damage control. Pretending to be more humane for the public so MindGeek can continue damaging the cultural fabric of society without much scrutiny.

MindGeek has actually developed a very sophisticated technology to snuff out illegal videos. Their algorithm to keep users hooked is unparalleled.

They’re more of a software company than a porn business.

MindGeek has no technological excuse for its crimes. It’s so easy to implement a KYC verification to filter out minors. It’s the same verification method you need to buy Bitcoin from an exchange.

But they won’t do it because it would hurt their bottom line. Even worse, the site would be significantly less powerful as a psychological weapon. And at its core, it would go against Jewish conduct.

To nie żadna przeróbka ale oryginalna grafika która pokazała się na tym szambie z okazji święta żydowskiego

Szerzej o zdominowaniu branży porno przez dewiantów żydowskich:

Zaangażowanie Żydów w pornograficzny przemysł filmowy oraz szerzej, w rozbudowany system burdeli działających a Stanach Zjednoczonych, datuje się od początków tego kraju. Tak samo jak w innych czasach i miejscach na świecie, żadna inna grupa etniczno-religijna nie przyczyniła się bardziej do tak ogromnego rozwoju destrukcyjnych przywar społeczeństw.
Jak pisze prof. Abrams: “Być może wolelibyśmy udawać, że ten zdefiniowany etnicznie problem przemysłu filmów XXX [ang. triple-exthnics] nie istnieje, jednak nie możemy uniknąć faktu, iż zeświecczeni Żydzi odgrywali (i dalej odgrywają) nieproporcjonalnie wielką rolę w całym przemyśle filmów pornograficznych w Ameryce. Zaangażowanie żydowskie w pornografię ma swoją dlugą historię w Stanach Zjednoczonych i właśnie Żydzi pomagali w przemianie tej egzystującej dotychczas na skraju społeczeństw subkultury, tworząc z niej główną tkankę Ameryki.”

http://niszczsyjonizm.blogspot.com/2012/05/rewolucyjny-zyd-czyli-kto-kontroluje.html

Od oglądania pornoli zmniejsza się mózg:

Naukowcy odkryli istotne zmiany w mózgach osób oglądających dużo filmów pornograficznych – donosi serwis PhysOrg, powołując się na publikację z czasopisma „JAMA Psychiatry”.

https://geekweek.interia.pl/raport-medycyna-przyszlosci/news-od-ogladania-porno-kurczy-sie-mozg,nId,1434359

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *