Agenda 2030: 13 krajów, w tym USA, podpisało traktat WEF mający na celu stworzenie etycznej globalnej klęski głodu

Kontrolowana likwidacja przemysłu rolnego, w celu zmniejszenia emisji CO2. Wszystko to oczywiście dla Waszego dobra. Smacznych robali!

Psychopaci z WEF prowadzą wojnę z ludźmi na tej planecie:

Biologiczne, psychiczne i moralne niszczenie tej wiecznie zagrażającej większości jest więc „biologiczną” koniecznością. Temu służy przede wszystkim utrzymanie skrajnej biedy. Temu służą liczne środki z obozami koncentracyjnymi na czele. Służy temu także wojna z dobrze uzbrojonym nieprzyjacielem, przeciwko któremu można rzucić te siły ludzkie, które zagrażają trwaniu patokracji.
Każda więc wojna, prowadzona przez państwo patokratyczne, jest wojną na dwóch frontach — zewnętrznym i wewnętrznym. Dla wodzów i panującej elity ten front wewnętrzny jest ważniejszy i on przesądza decyzje.

Zginie wielu ludzi, wyczerpią się siły i zdrowie tamtych innych. Królowie cierpieli moralnie z powodu śmierci swoich rycerzy, ale nie oni — „U nas ludiej mnogo!”. Potem nakaże się poetom opiewać ich bohaterstwa, aby na tych motywach wychować następne pokolenie we wierności dla patokracji.
Hitler rozpoczynając wojnę uratował istnienie sowieckiej patokracji na conajmniej 40 lat.

Ponerologia polityczna – A.Łobaczewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *