Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z Międzynarodowego Centrum Badań nad Chorobami w Dhace, pod kierownictwem Faruq Abdulla, na grupie 400 przedszkolaków w wieku 3-5 […]