Rząd Kanady przyznał, że 74% potrójnie zaszczepionych ma obecnie VAIDS

Oficjalne dane opublikowane przez rząd Kanady pokazują, że co najmniej 74% zaszczepionej populacji w Kanadzie cierpi obecnie na pełnoobjawowy zespół nabytego poszczepiennego niedoboru odporności ( VAIDS )

Wyrządzono już tak wiele szkód, że dane pokazują, że w populacji podwójnie zaszczepionych ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,8 razy większe i 3,3 razy większe ryzyko śmierci z powodu Covid-19 niż w przypadku osób nieszczepionych populacja.

Jednak w przypadku potrójnie zaszczepionej populacji sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli chodzi o ryzyko śmierci. Oficjalne dane pokazują, że ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,7 razy większe, ale ryzyko śmierci z powodu Covid-19 jest 5,1 razy większe niż w populacji nieszczepionej.

Liczby te sugerują zatem, że zarówno podwójnie, jak i potrójnie zaszczepiona populacja w Kanadzie doznała obecnie tak poważnych uszkodzeń układu odpornościowego w wyniku zastrzyków Covid-19, że obecnie rozwinął się u nich zespół nabytego niedoboru odporności.

Kanadyjskie dane dotyczące Covid-19 zostały opracowane przez rząd Kanady (zobacz tutaj  https://health-infobase.canada.ca/covid-19/ ).

Ich najnowsze dane są dostępne w formacie PDF do pobrania tutaj: https://health-infobase.canada.ca/src/data/covidLive/Epidemiological-summary-of-COVID-19-cases-in-Canada-Canada.ca.pdf .

Rząd Kanady publikuje swoje oficjalne dane dotyczące Covid-19 w sposób sugerujący, że Kanada w dużym stopniu doświadcza „pandemii osób nieszczepionych” i że szczepionki przeciwko Covid-19 są wyraźnie skuteczne. Ale te dane to oszustwo.

Strona 20 pliku PDF do pobrania zawiera dane dotyczące przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów od samego początku kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w Kanadzie od 14 grudnia 20 do 27 lutego 22.

I to właśnie ten parametr daty sprawia, że ​​prezentowane dane są wyjątkowo mylące, ponieważ ogromny wzrost liczby przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów nastąpił w styczniu 2021 r., kiedy zaledwie 0,3% Kanady uznawano za w pełni zaszczepione.

Jednak dzięki darowi „WayBackMachine” możemy zapoznać się z poprzednimi raportami Covid-19 codziennego rządu Kanady, aby wywnioskować, kto tak naprawdę odpowiada za większość tych zgonów, hospitalizacji i przypadków.

Oto tabele z raportów Covid-19 Daily Epidemiology Update, opublikowanych przez rząd Kanady z 30 stycznia, 6 lutego, 13 lutego, 20 lutego i 27 lutego, pokazujących liczbę przypadków, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień już od: 14 grudnia 2020 r., a także całkowitą wielkość populacji każdej grupy szczepionych w momencie sporządzania każdego raportu

Liczba niezaszczepionych osób stanowiła najmniej przypadków w każdym tygodniu i spadała z tygodnia na tydzień z 6932 w tygodniu kończącym się 6 lutego do 2993 w tygodniu kończącym się 27 lutego.

Liczbę nieszczepionych populacji można wywnioskować, odejmując całkowitą wielkość populacji osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19 w Kanadzie od całkowitej wielkości populacji wynoszącej 38,01 miliona. Liczbę populacji podwójnie zaszczepionych można po prostu wywnioskować, odejmując wielkość populacji trzykrotnie zaszczepionych od całkowitej wielkości populacji osób, które otrzymały co najmniej dwie dawki w Kanadzie.

Podczas gdy liczba przypadków zarówno wśród osób zaszczepionych dwukrotnie, jak i potrójnie była astronomicznie wyższa, ale nadal spadała z tygodnia na tydzień, z wyjątkiem tygodnia kończącego się 27 lutego, kiedy to możemy zaobserwować, że liczba przypadków wśród osób zaszczepionych potrójnie zaczęła ponownie rosnąć.

Populacja Kanady wynosi około 38,01 miliona.–

Jak widać, największą populację stanowi populacja nieszczepionych osób, która spadła z 13,31 miliona w tygodniu kończącym się 6 lutego do 13,11 miliona w tygodniu kończącym się 27 lutego. Podczas gdy populacja potrójnie zaszczepionych wzrosła z 10,9 miliona w tygodniu kończącym się 6 lutego do 12,9 mln w tygodniu kończącym się 27 lutego.

Dlaczego więc, do cholery, jest tak dużo więcej przypadków wśród populacji osób dwukrotnie i potrójnie zaszczepionych, skoro –

a) Mają mniejszą populację niż osoby nieszczepione? &

b) Przyjęli szczepionkę, która rzekomo zmniejsza ryzyko zarażenia się Covid-19?

Odpowiedź jest oczywista. Dzieje się tak dlatego, że szczepionki przeciwko Covid-19 uszkadzają układ odpornościowy i zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem Covid-19 u osób zaszczepionych.

Częstość występowania ustala się, dzieląc najpierw całkowitą wielkość populacji każdej grupy zaszczepionej przez 100 000. Liczbę przypadków w każdej grupie szczepionek dzieli się następnie przez odpowiedź na poprzednie równanie w celu obliczenia współczynnika zachorowań.

np. –

13,31 mln / 100 000 = 133,1

6932 przypadków / 133,1 = 52,08 przypadków na 100 000 osób

Jak widać, odsetek przypadków był astronomicznie wyższy wśród osób zaszczepionych dwukrotnie i potrójnie co najmniej od 31 stycznia, 22 stycznia. Teraz, gdy znamy współczynnik zachorowań, możemy użyć wzoru skuteczności szczepionki firmy Pfizer do obliczenia rzeczywistego stanu Covid-19. skuteczność szczepionki zarówno w populacji osób dwukrotnie zaszczepionych, jak i potrójnie zaszczepionych.

Ta formuła to –

Odsetek przypadków niezaszczepionych – Odsetek przypadków zaszczepionych / Odsetek przypadków niezaszczepionych x 100 = Skuteczność szczepionki%

Poniższy wykres przedstawia rzeczywistą skuteczność szczepionki Covid-19 w Kanadzie wśród populacji osób dwukrotnie i potrójnie zaszczepionych na podstawie powyższych wskaźników zachorowań.

W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepionki wśród osób podwójnie zaszczepionych była absolutnie szokująca -221,16%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego odsetek ten spadł jeszcze bardziej, do minus 276,16%.

Jednak populacja potrójnie zaszczepionych, choć radzi sobie nieco lepiej, odnotowała znacznie bardziej gwałtowny spadek. W tygodniu kończącym się 6 lutego rzeczywista skuteczność szczepień wśród osób trzykrotnie zaszczepionych nadal wynosiła szokujące minus -197,79%. Jednak w tygodniu kończącym się 27 lutego liczba ta spadła do minus -269,87%.

Oznacza to, że w populacji osób dwukrotnie zaszczepionych ryzyko zarażenia Covid-19 jest średnio 3,8 razy większe niż w przypadku osób nieszczepionych, a w populacji osób trzykrotnie zaszczepionych 3,7 razy większe ryzyko zarażenia Covid-19 niż osób nieszczepionych.

Jednak skuteczność szczepionki nie jest tak naprawdę miarą szczepionki, jest miarą działania układu odpornościowego osoby zaszczepionej w porównaniu ze sprawnością układu odpornościowego osoby nieszczepionej.

Szczepionka przeciwko Covid-19 ma wytrenować Twój układ odpornościowy w rozpoznawaniu białka kolczastego pierwotnego szczepu wirusa Covid-19. Robi to, instruując komórki, aby wytworzyły białko wypustkowe, następnie układ odpornościowy wytwarza przeciwciała i pamięta, aby je wykorzystać później, jeśli ponownie napotkasz część wypustkową wirusa Covid-19.

Ale szczepionka nie pozostaje bezczynna po ukończeniu wstępnego szkolenia, pozostawia układ odpornościowy, aby zajął się resztą. Kiedy więc władze twierdzą, że skuteczność szczepionek z czasem słabnie, tak naprawdę mają na myśli to, że działanie układu odpornościowego z czasem słabnie.

Problem, który tu widzimy, polega na tym, że układ odpornościowy nie powraca do swojego pierwotnego i naturalnego stanu. Gdyby tak było, skutki zakażenia Covid-19 byłyby podobne do skutków wśród nieszczepionej populacji.

Zamiast tego liczba ta nadal spada w tempie, które oznacza, że ​​układ odpornościowy niezaszczepionej populacji ma lepiej działający układ odpornościowy, co oznacza, że ​​zastrzyki na Covid-19 dziesiątkują układ odpornościowy osób w pełni zaszczepionych.

Poniższy wykres przedstawia skuteczność układu odpornościowego osób podwójnie i potrójnie zaszczepionych w Kanadzie w porównaniu z pracą naturalnego układu odpornościowego w populacji nieszczepionej –

Działanie układu odpornościowego oblicza się, stosując nieco inne obliczenia niż te stosowane do zrównania skuteczności szczepionki, które są następujące:

Wskaźnik przypadków niezaszczepionych – wskaźnik przypadków zaszczepionych / NAJWIĘKSZY z współczynników przypadków niezaszczepionych LUB współczynników przypadków zaszczepionych X 100 = skuteczność układu odpornościowego w %, np. – potrójne

zaszczepienie

od 21 lutego do 27 lutego = 22,83 – 84,44 / 84,44 x 100 = -72,96%

Liczby te pokazują, że przeciętny podwójnie zaszczepiony Kanadyjczyk stracił 73,42% zdolności swojego układu odpornościowego, co oznacza, że ​​jego ostatnie 26,58% pozostaje w walce z pewnymi klasami wirusów, niektórymi nowotworami itp.

Niestety, trzecie szczepienie nie poprawiło sytuacji, ponieważ liczby te pokazują, że przeciętny potrójnie zaszczepiony Kanadyjczyk stracił 72,96% zdolności układu odpornościowego, co oznacza, że ​​pozostało mu jedynie 27,04% układu odpornościowego w walce z pewnymi klasami wirusów i wirusami. niektóre nowotwory itp.

Jednakże dane dostarczone przez rząd Kanady nie są podzielone według grup wiekowych, zamiast tego przedstawiają ogólne dane dla całej populacji. A jak wiemy skuteczność szczepionki (która tak naprawdę oznacza działanie układu odpornościowego) spada z tygodnia na tydzień.

Dlatego całkowicie prawdopodobne jest założenie, że osoby, które otrzymały szczepionkę jako pierwsze, będą teraz cierpieć z powodu znacznie poważniejszej degradacji układu odpornościowego niż osoby, które dopiero otrzymały drugą lub trzecią szczepionkę. W oparciu o następujące oficjalne dane dotyczące zgonów sugerujemy, że wielu podwójnie i potrójnie zaszczepionych Kanadyjczyków przekroczyło barierę działania układu odpornościowego od -90% do -100%, co oznacza, że ​​zasadniczo opracowali nową formę szczepionki przeciwko Covid-19 Zespół nabytego niedoboru odporności.

Poniższy wykres przedstawia całkowitą liczbę zgonów z powodu Covid-19 tygodniowo według statusu szczepień w Kanadzie pomiędzy 31 stycznia 22 stycznia a 27 lutego 22 lutego –

Podobnie jak w przypadku przypadków, zgonów było znacznie więcej zarówno wśród osób zaszczepionych dwukrotnie, jak i potrójnie, jednak szczególną uwagę należy zwrócić na ostatnie dwa tygodnie.

Tak więc, oficjalne dane rządu Kanady wskazują, że u dużej części populacji dwukrotnie i potrójnie zaszczepionej rozwinął się zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub nowa choroba o podobnych cechach, którą można określić jedynie jako nabyty nabyty wirus Covid-19 wywołany szczepionką. Zespół niedoboru odporności (VAIDS).

https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/1328471,rzad-kanady-przyznal-ze-74-potrojnie-zaszczepionych-ma-obecnie-vaids

Szczepionki mają inne zadania niż budowanie odporności:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *